zamkowa20.plsitemap
zamkowa20.plsitemap
logotype

.

Uzdrowisko Krynica-Zdrój leży w południowo-wschodniej części Beskidu Sądeckiego (Beskid Krynicki, Karpaty Zachodnie) na granicy z Beskidem Niskim na wysokości 560-620 m n.p.m w malowniczych dolinach potoków Kryniczanki, Palenicy, Czarnego Potoku. Od strony północnej, zachodniej i wschodniej otaczają je zalesione góry: Góra Krzyżowa (813m n. p. m.), Jaworzynka (899m n. p. m.), Huzary (855m n. p. m.), oraz Góra Parkowa (741m n. p. m.). Nad nimi góruje Jaworzyna Krynicka (1114m n. p. m.). Dostęp do atrakcji turystycznych umożliwia gęsta sieć dobrze utrzymanych szlaków turystycznych, o różnej skali trudności.

O specyfice klimatu Krynicy decydują :
 • położenie geograficzne – wysokość n.p.m wpływa na spadek ciśnienia powietrza a wraz z nim zmniejszenie rzeczywistej ilości tlenu w stosunku do jednostki objętości powietrza; zjawisko to jest najważniejszą cechą klimatu gór wykorzystywaną w lecznictwie klimatycznym,
 • ukształtowanie powierzchni – dolina, w której leży Krynica-Zdrój ma kierunek południowy a stoki mają ekspozycję południową lub południowo-wschodnią wpływającą na maksymalne nasłonecznienie,
 • rodzaj, wielkość i rozmieszczenie szaty roślinnej – w okolicach Krynicy bardzo bogatej i urozmaiconej a objętej ochroną Popradzkiego Parku Narodowego.

Mikroklimat ten charakteryzuje się znacznymi różnicami temperatur między dniem a nocą, dużą ilością dni słonecznych i długim okresem zalegania pokrywy śnieżnej (od połowy listopada do końca marca). Średnie temperatury wynoszą 21 C w maju, maksymalnie 25 C w lipcu. Dzienne wahania temperatury w samej Krynicy nie przekraczają 8 C. Zwiększona ilość ozonu w powietrzu powoduje, że liczba pogodnych dni w okresie wiosenno-letnim jest tutaj dużo większa niż w innych partiach Beskidu Sądeckiego. Największa ilość opadów przypada na czerwiec, najmniejsza we wrześniu. Klimat Krynicki charakteryzują ponadto: obecność olejków eterycznych (głównie drzew iglastych) o znaczeniu bakteriobójczym i uodporniających, mała ilość zanieczyszczeń, ponieważ nie ma w okolicy uciążliwego dla środowiska przemysłu.

Mikroklimat Krynicy -Zdrój korzystnie wpływa na organizm ludzki powodując:
 • pobudzenie szpiku kostnego do zwiększonej produkcji krwinek czerwonych;
 • wzmożenie wentylacji płuc, która wpływa na zwiększenie pojemności oddechowej;
 • pobudzenie mechanizmów odpornościowych.

 

2024  Apartamenty w Krynicy-Zdrój  globbers joomla templates